Psihoterapija

Psihoterapija je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s poteškoćama koje ne može prevladati sama, u cilju postupnog prevladavanja problema i postizanja većeg životnog zadovoljstva.

U Privatnoj psihološkoj praksi "Psi sano" provodim geštalt psihoterapiju u kojoj je središte pozornosti klijent i njegovi osjećaji. Važno je da klijent posjeduje speremanost za rad na sebi i sudjelovanje u aktivnostima koje predlažem kao terapeut. Na početku seanse klijent iznosi svoj problem koji postaje tema rada. Koristeći specifične tehnike geštalt pristupa teraput mu pomaže da osvjesti "prepreke" koje stoje na putu rješavanja problema, odnosno njegovog osobnog rasta.

Ovaj specifičan odnos između dvije osobe (klijenta i terapeuta) odvija se po određinim pravilima koje je važno upoznati prije ulaska u terapiju:

Početak terapije - prvih 3 - 5 seansi rezervirano je za međusobno upoznavanje klijenta i teraputa, upoznavanje sa načinom rada i donošenje odluke o nastavku rada prema prezentiranom terapijskom modelu. Nakon toga dogovara se terapijski plan i definira čestina i trajanje seanse.

Koliko često treba dolaziti na terapiju? - Preporučena frekvencija susreta je jednom tjedno do dva puta mjesečno. Jedna seansa traje 45 minuta. U jednom susretu moguće je odraditi jednu (45 min) ili dvije seanse (90 min.).

Koliko dugo traje psihoterapija? U situacijama kada se osoba nađe u nekom životnom problemu rad može više biti usmjeren na sam problem, pa se psihoterapija može definirati kao proces koji će trajati šest mjeseci do godine dana. Ako želite postići osobne promjene i poboljšati kvalitetu svog funkcioniranja preporuča se dugotrajniji psihoterapijski pristup koji je usmjeren na cjelokupnu osobu, njene konflikte, granice, polaritete, način ostvarenja kontakta itd. Ovisno o ciljevima koje u okviru terapijskog plana jasno postave klijent i teraput, ova terapija može trajati i nekoliko godina

Uspjeh terapije jednim dijelom ovisi o aktivnosti i motivaciji klijenta, odnosno o tome koliko ste spremni dosljedno raditi na sebi i primjenjivati naučeno. Psihoterapija dovodi do pozitivnih promjena kod osobe, ali taj proces rada na sebi može biti praćen neugodnim emocijama tuge, ljutnje, frustracije, bespomoćnosti i sl., što je najčešće posljedica približavanja samom sebi. Bitno je u tom trenutku ne odustati od terapije, nego neugodne doživljaje postaviti kao temu seanse.

Kako otkazati seansu ili promijeniti termin? - Dogovoreni termin potrebno je otkazati barem 24 sata ranije. U protivnom se tretira kao da je održan.

Odluka o prekidu terapije - ukoliko se iz bilo kojeg razloga odlučite prekinuti terapiju dužni ste o tome izvijestiti terapeuta. Prema pravilima psihoterapije potrebno je barem 1-3 seanse za zatvaranje započetih procesa.

Što ako ne dođete na dogovorenu seansu? - Ukoliko se ne javite na dogovoreni termin više od 7 dana vaš će vas terapeut osobno kontaktirati kako bi dobio informacije o vašoj odluci.

Evaluacija terapije - Na kraju terapije klijent popunjava evaluacijski upitnik u kojem donosi procjenu o svom zadovoljstvu terapijom i postignutim ciljevima

Povjerljivost - zakon i etika struke obvezuju terapeuta na čuvanje profesionalne tajne. To znači da informacije dobivene u psihoterapiji ne mogu biti prenesene trećoj osobi, osim u nekim izuzetnim situacijama sa kojima ćete biti pravovremeno upoznati.

Djeca i roditelji - privatnost u psihoterapiji značajna je i za dijete, ali priroda situacije zahtijeva da se neke informacije podijele i sa roditeljima, ali uvijek uz upoznavanje i dopuštenje djeteta

 

Kontakt:

Tel: 051 262 324; Mob: 091 503 22 49

e-mail: ines.denona@ri.t-com.hr

Ured: Pomerio 21, Rijeka;

Sjedište: Vere Bratonje 21, Rijeka